Termeni şi condiţii

Rent a Ride România - Termeni şi condiţii - rentaride.ro

Bun venit la Rent a Ride

Condiții generale pentru utilizarea site-ului Rent a Ride România

Acceptarea condiţiilor 

Prezentele Condiţii Generale definesc actualii termeni şi condiţii de utilizare a site-ului Rent a Ride România de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Prin accesarea acestui website înţelegem că acceptaţi în totalitate termenii şi condiţiile prezente. Nu utilizaţi website-ul Rent a Ride dacă nu sunteţi de acord cu toţi termenii li condiţiile declarate ăn această pagină.

Descrierea serviciilor

Siteul nostru vă pune la dispoziţie informaţiile din acest site web în scop informativ general şi nu garantează exactitatea lor totală la un moment dat. Se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site toate informaţiile să fie exacte.

Introducere

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului Rent a Ride România de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

Termeni şi condiţii. Drepturile asupra conţinutului site-ului

Rent a Ride România (denumită în continuare Rent a Ride sau Rent a Ride România), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicatiilor software.

Rent a Ride România deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţi aplicaţia software într-o formă perceptibilă de către oameni.

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea Rent a Ride România. Aceasta îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nicio informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului Rent a Ride România este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de Rent a Ride. Sunte interzise copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate. Este interzisă utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea Rent a Ride.

Accesul şi utilizarea paginii Rent a Ride România sunt gratuite şi au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informaţiile necesare în cel mai uşor si rapid mod posibil, conform cerinţelor fiecăruia.

Informaţiile prezente pe Rent a Ride România sunt de interes general şi sunt puse la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteţi copia şi tipări conţinutul paginii Rent a Ride România pentru folosinţa dumneavoastră personală, fara intenţii comerciale. În orice alte situaţii, conţinutul Rent a Ride România nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimţământul explicit al reprezenţantilor Rent a Ride România.

Termeni şi condiţii. Neangajarea răspunderii

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor Rent a Ride. Rent a Ride nu va acorda nicio garanţie referitoare la:

  • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
  • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
  • inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a virusilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, Rent a Ride nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

Toate informaţiile prezentate pe site cu privire la produsele Rent a Ride România, preţuri, informaţii, campanii şi promoţii de marketing, aspecte tehnice sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conţinutul site-ului Rent a Ride România nu poate constitui o ofertă fermă de contract şi nu poate angaja răspunderea Rent a Ride în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conţinutul paginii web Rent a Ride România, a informaţiilor si a altor materiale prezentate de Comunitatea Rent a Ride nu reprezintă o consultaţie juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

Termeni şi condiţii – GDPR

Reprezintă un set de reguli bazat pe principii complexe, deschis la interpretare ce coţine numeroase domenii. În toate aceste domenii, statele membre sunt invitate să intervină. Este posibil ca Autorităţile de Supraveghere să aibă puncte de vedere diferite faţă de cele exprimate în acest şablon. În permanenţă depunem eforturi de a oferi cele mai bune servicii. Totuşi nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanţele de judecată vor interpreta Regulamentul.

Rent a Ride nu face nicio declaraţie, promisiune sau garanţie cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conţinut, al îndrumărilor şi a consultanţei. Nu îşi asumă nicio obligaţie de rezultat sau diligenţă faţă de nicio persoană. Ea exclude în mod expres şi neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daune suferite ca urmare a utilizării conţinutului.

Termeni şi condiţii. Obiectivul conţinutului site-ului

Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.

Rent a Ride nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori. Asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor inexactităţi.

Oricine care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site poate să contacteze Rent a Ride. Asta pentru a se informa asupra serviciului/produsului în cauză, condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.

Termeni şi condiţii. Informaţii personale

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă e-mail, modul de utilizare al produsele şi/sau serviciile Rent a Ride. Poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

Termeni şi condiţii. Legătura cu alte site-uri

Prezentul site poate conţine legături către alte site-uri considerate de Rent a Ride utile site-ului său, ce nu se află sub controlul său. În cazul utilizării acestor legături se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Rent a Ride nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Termeni şi condiţii. Informaţiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează site-ul Rent a Ride România şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:

  • prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către Rent a Ride;
  • transmiterea de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct;
  • soluţionarea de către Rent a Ride a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina Contact  din site);
  • alte activităţi întreprinse de Rent a Ride şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Rent a Ride va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul dumneavoastră expres şi neechivoc în conformitate cu prevederile legii 677/2001 şi directivelor GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.